Kockvalidering

Valideringen är uppbyggd i två faser.

Fas 1

Dialogen tar mellan två till sex timmar. Här får den som ska valideras föra en dialog med en yrkesbedömare. Här kartläggs befintlig kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper i dialog med stöd av bedömningskriterier. Därefter ska en yrkesbedömare bedöma om den som ska valideras kvalificerar för att gå vidare till nästa steg. Om inte, ges rekommendationer på komplettering.

Fas 2

Denna del av bedömningen baseras på praktiska färdigheter. Här får den som ska valideras visa sina kunskaper i produktion på en arbetsplats, en restaurang eller på ett hotell. Detta moment tar 2-10 dagar beroende på utfallet i fas 1.

Efter den praktiska bedömningen, genereras ett intyg på kompetenser. Saknas vissa kompetenser, genereras även ett kompletteringsutlåtande. Den praktiska bedömningen kan göras igen efter att kompletteringar genomförts. Endast en praktisk bedömning utan komplettering ger yrkestitel kock.

Pris

Kontakta oss för offert. Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så återkopplar vi till dig.

Vi finns här för dig.

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Har du en fråga, vill ha ett kostnadsförslag eller vill träffas för ett första givande möte – hör av dig så kontaktar vi dig.