Om TUC Academy.

TUC Academy grundades våren 2021 med syftet att tillhandahålla kompetensutveckling till privatpersoner, företag och organisationer i Sverige, både genom skräddarsydda lösningar och färdiga kurser/kurspaket.​

Vi är en del av TUC-gruppen, där även TUC Yrkeshögskola ingår som är en av Sveriges största yrkeshögskolor med över 3000 studerande på en mängd olika orter i Sverige.

Brett utbud

Vår kärnkompetens är utbildningsanordning där vi verkar inom de flesta branscher. Vårt kursutbud utgår från vad som finns inom yrkeshögskolan, fast i en annan mer tidseffektiv utbildningsform och med en hel del intressanta spin-offer. Vår ambition är att vårt utbud hela tiden ska spegla näringslivet största behov av kompetensutveckling och försörjning​.

​Vi fungerar även som säljorganisation för uppdragsutbildning inom TUC Yrkeshögskola.

TUCs värdegrund

Värdegrunden är framtagen för att ge alla medarbetare på TUC en gemensam grundsyn och ge medarbetare verktyg att hantera en föränderlig vardag.

Auktoriserade av utbildningsföretagen

Vi är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Almega Utbildnings­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetens­utveckling.

När ni bokar en av våra kurser kan ni känna er trygga med att vårt utbud, pedagogik och kvalitetsarbete är i linje med branschens förväntningar.

TUC Academy
”Som en av Sveriges största yrkeshögskolor bidrar vi till att över 1000 nyutexaminerade studerande kommer ut i arbetslivet varje år. TUC Academy är vår satsning på att nå ut ännu mer och bidra till att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Vår ständigt färska kunskap om näringslivets behov kommer säkra att vi alltid har ett aktuellt utbud där behovet är som störst, levererat av våra professionella föreläsare. Att vara med och bygga upp den här verksamheten är oerhört spännande och roligt!” 
TUC Academy
”Att arbeta med kompetensutveckling känns meningsfullt, utvecklande och roligt! Genom att vi tillhandahåller professionell kompetens inom en mängd olika branscher möjliggör det att vi tillsammans med dig som kund kan anpassa utbildningen utefter just ditt behov. Jag eftersträvar alltid att skapa samarbeten och bygga relationer genom välvilja, engagemang och tillit vilket jag också tycker är en förutsättning för att kunna leverera företagsutbildningar av högsta klass.”