Samarbeta med oss.

Allt blir roligare tillsammans!

Vi verkar tillsammans med våra partners för att möjliggöra kompetensutveckling för både individer och företag på en hög nivå och med en bredd som vänder sig till de flesta branscher. Vår värdegrund består av Tillsammans, Förtroende och Engagemang och det vill vi ska genomsyra allt vi gör även när det kommer till gemensamma partnerskap och samarbeten.

Några av de kunder vi har hjälpt att få rätt kompetens.

Attendo
Validering och utbildning av behandlingspedagoger.

Trelleborgs kommun
Kockvalidering

Habo kommun
3 dagars fastighetsutbildning.

Härnösands kommun
Utbildningsföreläsningar i livsmedelshygien.

Järfälla kommun
Kockvalidering

Norrköpings kommun
Utbildningsföreläsning i specialkost.

Vita Hästen
Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan för hockeyspelare.

Länsstyrelsen Östergötland
Utbildningsföreläsningar i livsmedelshygien och HACCP.

Hyresbostäder
Validering/kompetenskartläggning som leder till skräddarsydda utbildningsinsatser inom fastighet.

Campus Ljungby
Flertalet utbildningar i ESF-projektet Kompetenslyft Restaurang (gästen i fokus, specialkost, köksekonomi, arbetsrätt och avtal, affärsmannaskap).

Carpenter Tranås
Ledarskapsutbildning för teamledare med temat ”Utvecklas i ditt ledarskap”.

Campus Ljungby
Samverkan i projektet ”Kompetenslyft välfärd” där TUC levererat inspirationsföreläsningar och kurser inom området välfärdsteknik.

Bosch Thermoteknik AB och Strömsholmen
Business English med fokus på engelsk konversation.

Gislaveds kommun
12 veckors utbildning i ledarskap och arbetsledning.

Campus i12, Eksjö kommun
YH-kurser inom programmet Behandlingspedagog.

NUVAB
Individanpassad säljande kommunikation.

Campus Telge, Södertälje kommun
YH-kurser inom flera program.

TUC Yrkeshögskola
YH-kurser inom flera program.

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun
YH-kurser inom programmet Tullspecialist.

Tranås kommun
Utbildningsföreläsning i kundbemötande och måltidspedagogik.

Haninge kommun
Uppdragsutbildning inom äldreomsorgslyftet, demenssjukdomar och välfärdsteknik.

Apotek Hjärtat
Uppdragsutbildning i recepthantering och registrering, 30 YH-p inom Apoteksteknikerprogrammet.

Linköpings kommun
Utbildning i välfärdsteknik LSS/funktionsvariationer med 2 olika spår, 3 st 3 månaders utbildningar och en längre under 9 månader.

HSB Östergötland
Uppdragsutbildning med enstaka kurser inom fastighetsförvaltarprogrammet i syfte att kompetensutveckla befintlig personal.

Humana Academy & Humana Individ och familj
Genom tecknat ramavtal erbjuds Humanas medarbetare kompetensutveckling som leder till yh-examen inom områdena behandlingspedagog och stödpedagog. Det sker genom uppdragsutbildning.

TUC Academy
Utbildningen ger en mycket djupare kunskap om demenssjukdomar och bemötande än det som ingår i undersköterskeutbildningen. Det är viktigt att vi försöker inspirera våra kollegor. Kunskap är en färskvara, så det är viktigt att arbetsgivaren satsar på att utbilda sina medarbetare.
TUC Academy
Väldigt bra föreläsning, innehöll mer än förväntat. Bra föreläsare.
TUC Academy
Vi har haft ett mycket bra samarbete med TUC. Föreläsaren är en bra, kunnig och inspirerande. Att kunna få en digital liveföreläsning fungerar otroligt bra och öppnar dörrar för att anlita fler föreläsare som finns på långt avstånd.
TUC Academy
Mycket bra lärare och en röd tråd genom hela kursen. Intressant och verklighetstroget.
TUC Academy
Bra utbildning som jag kommer rekommendera fler företag att investera i.
TUC Academy
Utbildningen har gett aha-upplevelser. Att få studera på betald arbetstid parallellt med sitt arbete gör att vi direkt kan applicera kunskapen i verksamheten. Det skapar även en självsäkerhet i min yrkesroll. Det är viktigt att hela tiden sträva efter att bli bättre, för våra boende och deras anhöriga.
TUC Academy
Vår upplevelse av TUC Academy är att dom alltid varit lätta att nå. Samarbetet har varit smidigt och fungerat mycket bra!

FindCourses PRO

FindCourses PRO hjälper TUC att bland annat att nå ut med uppdragsutbildningar inom yrkeshögskolan. Ett mycket bra alternativ för företag med behov av omställning eller kompetenshöjande insatser.

”Vi är glada över samarbetet med TUC. De är en av de aktörer som kommit allra längst i utvecklingen av YH-uppdragsutbildning, en utbildningsform som vi tror kommer efterfrågas mer och mer hos både våra befintliga som nya kunder.”
Charlie Thorstensson, VD Findcourses PRO

Vi finns här för dig.

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Har du en fråga, vill ha ett kostnadsförslag eller vill träffas för ett första givande möte – hör av dig så kontaktar vi dig.