Våra tjänster

Med vår gedigna utbildningserfarenhet och vårt breda kontaktnät av skickliga föreläsare erbjuder vi utbildningar inom alla tänkbara yrkesområden. Hittar du inte den utbildning du söker, hör av dig till oss med vilka behov ni har, så syr vi ihop en utbildning eller workshop – kortare eller längre, via webben, hos dig eller på neutral mark. Vårt breda utbud är under ständig uppbyggnad och finns tillgängliga med flera olika upplägg.

Färdiga kurser

Våra färdiga företagskurser finns inom flera olika yrkesområden och varje kurs har ett bestämt kursinnehåll och upplägg.

Företagsanpassad
utbildning

Tillsammans med oss syr vi ihop en utbildning som passar dig, både när det gäller innehåll och utbildningsform.

Validering

Innebär att du eller dina medarbetare får erhållna kunskaper och kompetenser synliggjorda.

Uppdragsutbildning

Möjlighet att köpa en plats i en redan befintlig yrkeshögskoleutbildning, eller i egen klass.

Kompetens-
kartläggning

Genom att synliggöra erfarenhet och kompetens från utbildning, yrkesliv och eventuellt föreningsliv identifierar vi ert kompetensbehov.