Behandlingspedagog, 420 YH-poäng

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Pris för hel utbildning

Har du redan gedigen yrkeserfarenhet inom området och vill nå examen på ett snabbare sätt? Hos oss kan du tillgodoräkna dig befintlig kompetens genom validering och bara genomföra de delar av utbildningen som fattas för att få examen (individuell studieplan).

Pris för validering

Priset på kvarvarande utbildning efter validering: pris för hel utbildning räknas av baserat på hur mycket som kan tillgodoräknas vid validering.

Vi finns här för dig.

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Har du en fråga, vill ha ett kostnadsförslag eller vill träffas för ett första givande möte – hör av dig så kontaktar vi dig.