Vård och omsorg

Anestesi för tandsköterskor

Kursen riktar sig till dig som arbetar som tandsköterska och som vill börja arbeta delegerat med infiltrationsanestesi.

Innehållet består av både teoretiskt och praktiskt moment. Det teoretiska momentet fokuserar på ökad förståelse för hur infiltrationsanestesi fungerar och vad vi behöver tänka på vid själva momentet. Praktiska delen fokuserar på själva utförandet och hur vi arbetar utifrån god och patientsäker vård, med betoning på hur vi kan förebygga stickskador.

Anestesi för tandsköterskor – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Kursinnehåll

Dag 1 (teori/föreläsning)

• Neuroanatomi och smärtfysiologi

• Lokalanestesimedlet och verkningsmekanism

• Injektionsteknik i munhålan

• Riskpatienter

• Komplikationer

• Smittrisk och förebyggande arbete

• Grupparbete

• Teoretiskt kunskapsprov

Dag 2 (praktiska moment)

Dagen innehåller praktisk träning under handledning, initialt på docka. Dockorna är anatomiskt utformade för att avge ljudsignal som vägledning för positionering av kanylen i slemhinnan. När vi känner oss redo övar kursdeltagarna på varandra under handledning.

Vår föreläsare Yakob Sabri, leg. tandläkare

Yakob har arbetat kliniskt inom flertalet tandvårdsformer och som verksamhetschef i flera år, både inom privat och offentlig sektor. Nu fokuserar han på arbetet som föreläsare.

Övrigt

Kurslitteratur ”Lokalanestesi och smärta” (Rosén/Jarnbring) samt lunch och fika ingår i priset.