Vård och omsorg

Att bemöta utmanande beteende lågaffektivt

Kursen leds av en Studio 3 certifierad utbildare och vänder sig till dig som är anhörig eller yrkesverksam inom omsorg, skola eller behandling. Kursen ger dig rätt förutsättningar för att hantera, förstå och förebygga bemötandet med människor med utmanande beteende och/eller särskilda behov lågaffektivt. 

Att bemöta utmanande beteende lågaffektivt – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Att förstå och lättare identifiera signaler hos personer som uppvisar oro men också att kunna bemöta situationer genom ett lågaffektivt bemötande för att minska eller undvika konflikter och utbrott är en stor del av kursen. Du kommer att få konkreta exempel på vad du som behandlare behöver tänka på i situationer du ställs inför där risk för eskalerande av konflikter kan uppstå.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Innehåll

  • Lågaffektivt bemötande 
  • Beteendeanalys
  • Arbeta icke kränkande
  • Dämpa frustration och upprördhet
  • Förståelse för orsaker till olika beteenden
  • Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp
  • Säkra ingripanden accepterade för både behandlingspersonal och dem vi arbetar med
  • Lagar och juridiska aspekter
  • Debreifing efter incident

Kurslängd

3 dagar

Om vår föreläsare/utbildare

Jenny Ljungberg arbetar idag som föreläsare/utbildare på TUC Yrkeshögskola inom YH-programmet Behandlingspedagog efter att under flera år varit delaktig i att bedriva HVB hem för barn och ungdomar. Jenny är psykoterapeut steg 1, med inriktning KBT samt certifierad Studio 3-tränare.