Ledarskap

Att leda andra mot överenskommet mål

Utbildningen är anpassad för individer i teamledande befattning som behöver kunna leda andra mot uppsatta mål, utan att formellt ha personalansvar.

Att leda andra mot överenskommet mål – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Under utbildningen skapas en insikt i och förståelse för vad som driver olika individer framåt på arbetsplatsen. Fokus ligger på förståelse för olika individers likheter och olikheter samt hur man som ledare bäst anpassar sitt budskap för att få andra individer med sig mot målet.

Alla deltagare genomför en individuell DISC profil inför kursdagarna.

Innehåll

Dag 1
Självledarskap & Individanpassad kommunikation I gruppforum arbetar vi med deltagarnas individuella personprofil
Med bas i DISC-teorin lär du dig mer om olika individers yttre kännetecken som möjliggör anpassningar i ditt budskap utifrån individens kommunikationsstil, motivationsgrund och beslutsmodell

Dag 2
Förståelse för övertygande kommunikation Samtalsmetodik Återkoppling/Svåra samtal och att hantera Individer i affekt
Vi utforskar hur normer fungerar och kan påverkas, hur grupper blir högfungerande team och vad som utgör grunden för övertygande attityder och affirmativ kommunikation.

Utbildningen genomförs vanligtvis på plats hos kund.
2 heldagar i följd

Föreläsare

Jonas Jarl har över 30 års erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och försäljning, både i ledande roller och som föreläsare. Läs mer om Jonas här.

Sagt om Jonas av tidigare kursdeltagare:

Detta passade mig perfekt och Jonas var riktigt kunnig med humor inblandat också 🙂

Bra utbildning som jag kommer rekommendera fler företag att investera i.

Det var på helt rätt nivå där vi fick inflika med egna reflektioner.

Vilka lärdomar tar du med dig från kursen?
”Förståelse för våra olikheter är väl den största lärdomen. Man har kommit till insikt med att man med ganska små medel kan komma runt svårigheter i kommunikation.”