Vård och omsorg

Första hjälpen till psykisk hälsa – Ungdom

Ger kunskap om hur du snabbt identifierar psykisk ohälsa

Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Ungdom – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd. Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom att ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 

Målet med kursen ”Första hjälpen till psykisk hälsa” är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan han eller hon kan få professionell behandling. Kursen lär ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier. Våra instruktörer är utbildade vid Karolinska Institutet i Stockholm som är ansvariga för MHFA (Mental Health First Aid) i Sverige.

Innehåll

  • Överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Föreläsare

Oscar Ericsson och Vasilis Sintridis arbetar till vardags som utbildningsledare för YH-programmet Behandlingspedagog och har utbildats av Karolinska Institutet och NASP till certifierade instruktörer i MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa). Läs mer om Oscar och Vasilis här…