Tillverkning, drift och underhåll

Produktionsflöde och logistik

Utbildningsprogrammet ska ge deltagarna ett förbättrat helhetsperspektiv där verksamhetens processer systematiskt utvecklas utifrån ett kundperspektiv och fokus ligger på att uppnå mätbara resultat som motiverar och sporrar till fortsatt utveckling. Vi arbetar med att skapa en nyfiken inställning kring att implementera nya arbetssätt och förstå syftet i att effektivisera processer och uppnå mer dragande flöden.

Produktionsflöde och logistik – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Kursupplägg

Detta upplägg omfattar 6 utbildningstillfällen som med fördel kan ske på plats hos dig som kund. Varje utbildningstillfälle innehåller både teoretiska och praktiska delar i syfte att tidigt kunna applicera och implementera nya kunskaper och metoder i verksamheten. 

Mellan utbildningstillfällena får de studerande uppgifter som diskuteras på efterföljande tillfälle. Uppgifterna kommer främst handla om att hitta förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten baserat på ett genomgånget avsnitt. 

Vi rekommenderar att kursen avslutas med kunskapskontroll.

Tillfälle 1
Dragspelet

Ett roligt och lättsamt sätt att träna dragande flöde, ständiga förbättringar, visuell uppföljning och kostnadsberäkningar


Tillfälle 2
Beräkna kapitalbindning. 

Beräkna kostnader för kapitalbindning. 
Praktisk övning i form av att ta fram data om kostnader för lagrat material (inkurant material, kasserat material, lagringskostnader, kapitalränta).
Påbörja flödeskartläggning.

Tillfälle 3
Lager
Beställningssystem
Osäkerheter
Praktisk övning i form av att beräkna genomloppstid för ett flöde samt att beräkna ledtid (order till leverans) för en kund.

Tillfälle 4
Dragande flöde

Praktisk övning i form av att skapa dragande flöde för en process och beräkna teoretiskt flöde och mäta verkligt flöde.

Tillfälle 5
Logistikanalyser

Praktisk övning i form av att fortsätta flödeskartläggning. Hitta förbättringsmöjligheter, prioritera och välja. Genomföra valda (enkla) förbättringar av flödet. Mäta resultat.

Tillfälle 6
Förbättringsprojekt med coach

Om vår föreläsare/utbildare

Per Ola Post har arbetat Lean i många former, såsom ”Lean manufacturing”, ”Lean Product Development” och ”Lean Administration”, både som konsult och anställd. Per Ola har fått sin främsta Lean-fostran på Scania och Toyota, som anses som världsledande inom Lean. Per Ola har även arbetat som Global 3P Lean Manager  Husqvarna AB och haft ansvaret för industrialiseringsprocessen för nya produkter. Som konsult har han  hjälpt många kunder till konkreta förbättringar och gett kunderna en egen förmåga att fortsätta förbättringsarbetet Per Ola Post utbildar på TUC Yrkeshögskola inom LEAN, logistik och produktionsstyrning.