Hotell och restaurang

Specialkost & anpassade måltider

Kunskap är A och O för att kunna hantera specialkostfrågor internt samt att kunna erbjuda individer med specifika behov en säker kost.

Vem bär ansvaret? Vad är INTE specialkost och finns det verkligen köttallergi?

Kursen kommer ge personer som arbetar inom måltidsservice inom offentlig sektor en fördjupad kunskap om matallergier, allergener och intoleranser där det finns behov av specialkost, samt hur du kan kvalitetssäkra rutiner för säker måltidshantering. Vi kommer även fördjupa oss inom området anpassade måltider och dess innebörd.

Specialkost & anpassade måltider – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

I kursen utgår vi bland annat från Kost och Närings nationella rekommendationer, och har även möjlighet att anpassa kursen utefter er verksamhets interna rutiner och riktlinjer.
Olika reflektionsfrågor kommer även delas ut i samband med pauser under dagen i syfte att dela erfarenheter och reflektera över olika situationer som kan uppstå och hur de kan förhindras.

Kursen rekommenderas att ha som platsbunden, men går även att erbjuda som digital distanskurs.

Del 1
    Specialkost för olika behov vid matallergi/födoämnesallergi (korsreaktioner & överkänslighetsreaktioner )
    Rutiner för säker måltidshantering vid specialkost
    Lagstiftning och ansvarsfrågan inom specialkost
    Celiaki
    Laktosintolerans & laktosreducerad kost

Del 2
    Lagstiftning och ansvarsfrågan vid anpassad kost
    Anpassad måltid – religion & etiska skäl, funktionsnedsättningar inkl. NPF
    Konsistensanpassad kost – konsistenstrappan 
    Medicinsk motiverad kost 
    Måltidsmiljön


Föreläsare:

Annette Bohman började sin bana inom mat- och restaurangbranschen redan som 13-åring och har sedan dess hunnit med att arbeta som krögare, köksmästare och lärare på restaurangskolan. Hon är en sann entreprenör då hon drivit ett flertal restauranger samt ett pensionat. Annette brinner för utveckling och när hon upplevde att gästerna hade större kunskap om vin än hon själv så bestämde hon sig för att utbilda sig till sommelier.
Annette har arbetat som utbildningsledare på TUC Yrkeshögskola. Hon jobbar idag som föreläsare och undervisar inom den bransch hon älskar och har med sig över 30 års yrkeserfarenhet ifrån. Annette tror på ett livslångt lärande och menar att ”Alla erfarenheter som man får, berikar både livet och personligheten, både positiva och negativa.”