Ledarskap

Starkare ledarskap genom förbättrad kommunikation

Utbildningen bygger ditt kommunikativa ledarskap starkt genom att öka din förståelse och insikt i vad som driver olika individer i motivation, kommunikationsstil och hur de vill ta beslut.

Med stöd i enkel och logisk samtalsmetodik tillsammans med dessa insikter får du andra individer bättre med dig mot dina och företagets mål. Utbildningen leder till en coachande och faciliterande ledarstil som ökar dina medarbetares motivation och möjliggör ett bättre självledarskap för både medarbetare och dig som ledare.

Starkare ledarskap genom förbättrad kommunikation – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Innehåll:

Dag 1 formulerar du ditt budskap för att få medarbetare med dig Med bas i DISC-teorin lär du dig mer om olika individers likheter och olikheter. Genom bland annat yttre kännetecken lär du dig att anpassa ditt budskap utifrån individens kommunikationsstil, motivationsgrund och beslutsmodell.

Dag 2
Samtalsmetodik, ”Trappan till en överenskommelse”
Metodiken innebär att du undviker påståenden och istället bygger din kommunikation utifrån mottagaren av ditt budskap. Du får andra individer med dig mot dina mål genom affirmativ kommunikation som bygger på vad mottagaren finner viktigt, värdefullt och sant. Metodiken omfattar;
Frågeteknik
Verkligt övertygande argument
Behandling av invändningar
Förhandling
Odramatiska överenskommelser
Dagen innehåller övningsmoment

Dag 3
Hur grupper blir högfungerande team
Joharifönstret
Återkoppling och svåra samtal
Hantera individer i affekt
Medarbetarsamtal
Kommunikation vid rekrytering; presentations- och frågeteknik.