Bygg och fastighet

Underhåll och Energioptimering, grundkurs

Lär dig hur du kan jobba mer proaktivt för att få fastigheten att drivas mer energioptimalt.

Kursen riktar till dig som arbetar som drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare, driftingenjör eller teknisk förvaltare och vill fördjupa dina kunskaper inom underhåll och energioptimering.

Underhåll och Energioptimering, grundkurs – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Syftet med kursen är att få kunskap om hur du kan arbeta mer proaktivt för att få fastigheten att drivas mer energioptimalt. Du får även kunskap för att kunna utföra bättre felsökningar. Efter kursen kommer du självständigt kunna genomföra energikartläggningar och upprätta energianalyser för enskilda byggnader eller ett större byggnadsbestånd samt i rapportform dokumentera och kommunicera resultatet. 

Innehåll
• Systemuppbyggnad vatten & avlopp
• Systemuppbyggnad värme & kyla
• Systemuppbyggnad ventilation
• Elkraftsteknik & elsystem
• Energieffektivisering & hållbarhet
• Upprätta & jobba med underhållsplan
• Myndighetskrav

Lunch och fika ingår

Föreläsare
Anders Hägglund, en eftertraktad ”Fastighetsdoktor” som med sina 30 år i fastighetsbranschen har lösningar på de flesta frågor och utmaningar som kan uppstå i drift av fastigheter. Med över 20 år i fastighetsbranschen har Johan Berggren en gedigen yrkeserfarenhet inom området. Han har främst byggt verksamheter, affärer och hjälpt fastighetsägare att spara energi i de flesta tekniska system man hittar i en fastighet.  Läs mer om Johan och Anders här…