Ledarskap

Utvecklas i ditt ledarskap

Oavsett om du är ny som ledare eller har flera års erfarenhet erbjuder vi ett ledarskapsprogram som ger värdefulla verktyg i att skapa motiverade och ansvarstagande medarbetare och självgående team. Ledarskapsprogrammet hjälper deltagaren att utveckla sitt ledarskap med ökad självinsikt och tydligare kommunikation.

Utvecklas i ditt ledarskap – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du motiverar medarbetarna samt att vi tittar på din egen ledarstil. 

Att vara ledare innebär även tuffa beslut; personal som behöver sägas upp, svåra samtal, eller när en grupp går igenom en kris. Du lär dig hantera dessa situationer. 

Under utbildningens gång jobbar vi även med feedback och att deltagarna får starka och konkreta verktyg, allt för att kunna ge en god och effektiv feedback i ledarskapet. 

Varje gruppdeltagare kan, mot en kostnad, genomföra och få personlig feedback på DISC profilanalys. DISC står för det dominanta, inflytande, stabila och kompetenta beteendet. Analysen visar dina motivationsfaktorer och din utvecklingspotential. 

Varje utbildningstillfälle är 4 timmar (halvdag) och kan med fördel fördelas ut på en längre period med kurstillfälle  1 gång/vecka.

Kursen kan genomföras på plats hos dig som kund eller i lokal som vi på TUC Academy ombesörjer.


Tillfälle 1: DISC

Ledarstil 

Bemötande 

Tillfälle 2: Ledarskapsmodeller

Chefskap/ledarskap

Situationsanpassat ledarskap 

Tillfälle 3: Grupper 

Gruppdynamik 

Susan Wheelan IMGD-modell 

Företagskultur 

Konflikter/konflikthantering 

Tillfälle 4: Förändringsprocessen

Förnyelse 

Omställning 

Förändring 

Inlärningsprocessen 

Tillfälle 5: Det viktiga samtalet 

Svåra samtalet – planering – genomförande – uppföljning 

Destruktiva samtalet 

Grupper i kris 

Medarbetarsamtal

Tillfälle 6: Hälsa och ohälsa 

Utbrändhet 

Honungsfällan

Grupper i kris

Tillfälle 7: Feedback 

Feedbackövningar 

Jag-budskap

Föreläsare 

Pia Folkesson började sin karriär som telefonsäljare och har sedan gått vidare till bla försäljningschef och utbildningschef. Hon driver nu ett eget företag där hon ger ledarskap- och säljkurser för både företag och studerande. Pia är en inspirerande och engagerad föreläsare som ser alla i en grupp 

Feedback från deltagare
”Områdena Ledarskapsmodeller och Grupper, Det viktiga samtalet och Hälsa och ohälsa var väldigt intressant. Tycker att jag fått många bra och användbara verktyg som jag kommer ha nytta av. Känner mig lite tryggare i mitt ledarskap nu.”

”Pias engagemang var på topp, man såg fram emot nästa kurstillfälle.”

”Pias engagemang var högt. Jag kände mig sedd och inkluderad.”

”Feedbackövningarna och gruppdynamik var väldigt givande områden för mig.”

”Otroligt duktig utbildare, visste hur man såg till att hålla kursen i helhet intressant.” Mehanna, kursdeltagare

”Pia var jätteduktig och väldigt pedagogisk. Bra lättbegripliga exempel och tydliga PowerPoint.” Lena Gunnarsson, kursdeltagare

”Pias engagemang var på topp, och jag kände mig sedd och inkluderad, jag såg verkligen fram emot nästa kurstillfälle.” Lena Gunnarsson, kursdeltagare