Bygg och fastighet

Värme- och kylsystem, underhåll och energioptimering

Ger en djupare förståelse för fastighetens värme -och kylsystem.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom värme- och kylsystem samt få kunskap i bättre felsökning. Målet är att är att du efter avslutad kurs ska arbeta mer proaktivt för att få fastigheten att drivas mer energioptimalt.

Värme- och kylsystem, underhåll och energioptimering – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Kursen riktar till dig som arbetar som drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare, driftingenjör eller teknisk förvaltare. Syftet är att kursdeltagaren ska lära sig att kunna beräkna kyl- och värmebehov. Ha kunskap att föreslå olika energilösningar och tekniker samt få kunskap i bättre felsökning. Att få färdighet och kompetens att självständigt kunna planera, analysera, välja förnyelsebara energilösningar ingår också. Efter kursen kan du arbeta mer proaktivt för att få fastigheten att drivas mer energioptimalt.

Innehåll
• Värmesystemets funktion
• Systemmedia i värme/kylsystem
• Drift & underhåll av befintligt värme/kylsystem
• Lägenhetens värmebalans
• Kalla element
• Myndighetskrav
• Tappvatten & legionella
• Kompetens att energieffektivisera ett befintligt värme/kylsystem

Lunch och fika ingår

Föreläsare
Anders Hägglund, en eftertraktad ”Fastighetsdoktor” som med sina 30 år i fastighetsbranschen har lösningar på de flesta frågor och utmaningar som kan uppstå i drift av fastigheter. Med över 20 år i fastighetsbranschen har Johan Berggren en gedigen yrkeserfarenhet inom området. Han har främst byggt verksamheter, affärer och hjälpt fastighetsägare att spara energi i de flesta tekniska system man hittar i en fastighet.  Läs mer om Johan och Anders här…