Bygg och fastighet

Ventilationssystem – underhåll och energioptimering

Ger goda grundkunskaper om ventilationssystemens teknik och uppbyggnad.

Målet efter avslutad kurs är att ge dig värdefulla verktyg för att kunna skapa ett bra inomhusklimat samt att kunna arbeta proaktivt med energieffektiviserande åtgärder.

Ventilationssystem – underhåll och energioptimering – Intresseanmälan

För intresseanmälan: Skicka ett e-brev till [email protected], och beskriv era utbildningsbehov och önskemål.

Kursen riktar till dig som arbetar som drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare, driftingenjör eller teknisk förvaltare och vill fördjupa dina kunskaper inom ventilationssystem. Syftet med kursen är att ge goda grundkunskaper om ventilationssystemens teknik och uppbyggnad. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt de olika installationskomponenternas funktion och underhåll. Kursen ger även goda kunskaper om att ventilationssystemets uppbyggnad ger förbättrad luftkvalitet och komfort samt även lägre driftskostnader.

Innehåll
• Ventilationsteknik S-, F- & FTX-system
• Funktion & uppbyggnad av ventilationssystem
• Drift & underhåll av ventilationsanläggningar
• Inneklimat
• Periodisk tillsyn
• Energieffektivisera befintliga ventilationssystem
• Luftkvalitet, klimat, normkrav

Lunch och fika ingår

Föreläsare
Anders Hägglund, en eftertraktad ”Fastighetsdoktor” som med sina 30 år i fastighetsbranschen har lösningar på de flesta frågor och utmaningar som kan uppstå i drift av fastigheter. Med över 20 år i fastighetsbranschen har Johan Berggren en gedigen yrkeserfarenhet inom området. Han har främst byggt verksamheter, affärer och hjälpt fastighetsägare att spara energi i de flesta tekniska system man hittar i en fastighet.  Läs mer om Johan och Anders här…