Specialistutbildad undersköterska, 210 YH-poäng

Demensvård

Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.

Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.

Palliativ vård

Som undersköterska med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar du med personer och deras närstående i livets slutskede. Efter utbildningen kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.

Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.

Psykiatri

Som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri har du fördjupade kunskaper inom psykiatri samt psykiatrisk vård. Du får goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.

Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.

Pris för hel utbildning

Har du redan gedigen yrkeserfarenhet inom området och vill nå examen på ett snabbare sätt? Hos oss kan du tillgodoräkna dig befintlig kompetens genom validering och bara genomföra de delar av utbildningen som fattas för att få examen (individuell studieplan).

Pris för validering

Priset på kvarvarande utbildning efter validering: pris för hel utbildning räknas av baserat på hur mycket som kan tillgodoräknas vid validering.

Kom igång med utvecklingen.

Kontakta oss

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Har du en fråga, vill ha ett kostnadsförslag eller vill träffas för ett första givande möte – hör av dig så kontaktar vi dig.