Uppdragsutbildning

YH-utbildningar säljes!

Här marknadsför och säljer vi utbildningar och kurser inom TUC Yrkeshögskola.

Det normala inom yrkeshögskolan är att som privatperson ansöka för att komma in på en utbildning eller kurs. Uppdragsutbildning möjliggör för juridisk person att köpa sig plats, med följande alternativ:​

Vill man ha examensbevis och redan har kunskap och erfarenhet inom området för utbildningen, kan vi validera reell kompetens för att på så sätt korta ner utbildningsinsatsen till det som behövs. Detta är den mest efterfrågade varianten av uppdragsutbildning och benämns inom YH-världen för YH-flex.​

För en uppdragsutbildning är det uppdragsgivaren (kunden) som sätter krav på förkunskaper och erfarenhet på deltagarna för att få gå utbildningen, inte yrkeshögskolan som i normalfallet. Dessutom är studieort, studieform (distans/fysiskt) och studietakt flexibelt efter behov och önskemål.

​Alla TUCs utbildningar och kurser inom YH är möjliga att köpa som uppdragsutbildning, dock är uppdragsutbildning inom YH vanligast inom vård och omsorg. Se urval nedan.

Stödpedagog

Som stödpedagog har du ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess uttryck och konsekvenser genom alla livsfaser på individ och gruppnivå. I din yrkesroll är du ett stöd för individen och dess anhöriga, samtidigt som du även har en handledande roll för kollegor i din egna verksamhet.

Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.

Specialistutbildad undersköterska

Vidareutbildningarna för dig som vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap. Välj mellan demensvård, palliativ vård eller psykiatri.

Tandsköterska

Ett varierande och socialt yrke för dig som gillar att ha många bollar i luften. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker.

Vi finns här för dig.

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter. Har du en fråga, vill ha ett kostnadsförslag eller vill träffas för ett första givande möte – hör av dig så kontaktar vi dig.