Villkor

Här hittar du information om vad som gäller vid bokning av våra utbildningar. Dessa villkor reglerar köp som sker som såväl privatperson som företag.

Bokningsregler

När du bokar en utbildning hos oss godkänner du i samband med det våra bokningsvillkor. Din anmälan är bindande till det kurstillfälle som du har valt men om du mot förmodan behöver boka om eller av en kurs så finner du villkoren vad som gäller här nedan. Det är alltid beställaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot TUC Academy.

Av- och ombokningsregler

Vi tillämpar fastställda regler för av- och ombokning. Avbokning är möjlig senaste 21 dagar före kursstart. Sker av- eller ombokning senare än 3 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Du kan i det här fallet välja att överlåta din plats till en kollega på ditt företag. Avbokning som sker efter utbildningsstart medför betalningsskyldighet motsvarande hela utbildningsavgiften.

Vid ombokning eller byte av deltagare, kontakta oss på TUC Academy. Vi förbehåller oss rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. Vi förbehåller oss även rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar efter överenskommelse med dig som kund.

Om du har köpt en webbutbildning och ändrat dig beträffande köpet har du rätt att ångra dig och få full återbetalning inom 14 dagar från köpet. Notera emellertid att om du har påbörjat din utbildning har du inte längre rätt att ångra ditt köp och få återbetalning. För att ångra ditt köp så kontaktar du TUC Academy.

Fakturerings- och betalningsvillkor

Mot faktura 10 dagar netto efter första kurstillfället. Lagstadgad moms tillkommer på priset.

Garanti

Vi ansvarar för att utbildningen genomförs enligt uppsatt mål och kursinnehåll. Om mot förmodan du som kund inte är nöjd med kursen så ber vi dig kontakta oss på TUC Academy senast två veckor från kursens slut. Åtgärder vidtas vid behov.

Inställd eller flyttad utbildning

TUC Academy förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och/eller att ändra utbildningsdatum. Vid inställd kurs återbetalas eventuella inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas inte. Om detta sker meddelas du i god tid.