Visselblåsning – vid misstanke om missförhållande

Berätta för oss om du har information eller misstankar om missförhållanden hos oss på TUC Yrkeshögskola. Genom att göra det så bidrar du till att vi får möjlighet att förbättra verksamheten. Visselblåsning är ett viktigt verktyg för att upprätthålla öppenhet, etik och ansvarighet i samhället och i företagsvärlden. Det kan spela en avgörande roll i att förebygga och hantera missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen utgör en central plattform för att anmäla allvarliga missförhållanden inom arbetsrelaterade sammanhang som har ett övergripande allmänintresse. Den är utformad för att fungera som en alternativ rapporteringskanal i de situationer där intern rapportering inte är effektiv eller när den rapporterade informationen inte är lämplig att hantera internt. Dessutom har visselblåsarfunktionen som mål att säkerställa fullständig skydd mot repressalier för de personer som väljer att slå larm.

Från och med den 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.

Lagen i korthet